các gói cước mms viettel – Cách đăng ký dịch vụ mms viettel


1. Giới thiệu dịch vụ MMS

 • Tin nhắn đa phương tiện MMS là dịch vụ cho phép tất cả các thuê bao di động của Viettel gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện (file văn bản, hình ảnh, âm thanh) trên điện thoại di động. Khách hàng có thể gửi tin nhắn MMS đến bất kỳ thuê bao nào thuộc nội mạng Viettel.
 • Dịch vụ còn có tính năng MMS Album, cho phép khách hàng gửi bản tin MMS lên website http://album.viettelmobile.com.vn để lưu trữ và xem lại khi cần thiết

Tính năng dịch vụ:

Dịch vụ MMS cho phép khách hàng có thể sử dụng các tính năng sau:

 • Gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện (MMS) trên điện thoại
 • Gửi tin nhắn MMS lên MMS Album để lưu trữ
 • Xem bản tin MMS trên website http://album.viettelmobile.com.vn nếu máy điện thoại không hỗ trợ đọc tin nhắn MMS
 • Gửi tin nhắn nội dung văn bản thông thường có thể soạn được số ký tự cao gấp nhiều lần so với SMS
 • Dung lượng tối đa của tin nhắn MMS là 3Mb

Điều kiện sử dụng:

 • Máy điện thoại có hỗ trợ gửi tin MMS
 • Thuê bao di động Viettel đã đăng ký thành công dịch vụ Data (GPRS/EDGE) hoặc Mobile Internet bất kỳ
2. Các gói cước MMS:
 • Cước gửi tin MMS giữa các thuê bao di động: 500 đồng/MMS
 • Cước gửi tin MMS lên MMS Album: 500 đồng/MMS
 • Đối với thuê bao sử dụng gói cước Ciao:
  • Cước gửi tin MMS giữa các thuê bao di động: 300 đồng/MMS
  • Cước gửi tin MMS lên MMS Album: 300 đồng/MMS