YOU ARE HERE :   Internet ADSL

Sim viettel gọi miễn phí cho doanh nghiệp


Sim viettel gọi miễn phí cho doanh nghiệp

Mua sim viettel 10 số giá rẻ gọi miễn phí dành cho doanh nghiệp cực kỳ hấp dẫn với bảng số 1000 số đẹp thoải mái lựa chọn. Gọi tẹt ga với các gói cước miễn phí của Vietteltelecom và dùng 3g data không giới hạn ngay bây giờ nào.

Cập nhật list sim số đẹp mới nhất tại link sau: List-sim-viettel-so-dep-gia-re-moi-nhat

Thanh lý kho 1000 sim viettel trả trước 10, 11 số đẹp giá chỉ 70.000đ/tháng. Sang tên chính chủ. Giao sim viettel tại nơi.

Kiểm tra số đã bán hay chưa: Gọi điện trực tiếp vào số không đúng là còn. Người tạo: Nguyễn Tràng Hinh
HOTLINE 096 775 3686 0944 26 8558
STT SỐ ISDN LOẠI SỐ MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG GIÁ TIỀN LUẬT SỐ ĐẸP
1 988045249 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
2 989249167 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
3 989186402 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
4 985443574 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
5 986103521 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
6 982952747 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
7 984866975 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
8 986497141 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
9 985595338 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
10 977481671 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
11 977867497 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
12 977627720 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
13 976720424 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
14 979863509 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
15 979025573 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
16 987679162 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
17 986029504 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
18 975889160 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
19 978519427 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
20 978753149 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
21 972916821 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
22 978687241 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
23 1688926198 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
24 978849095 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
25 978885031 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
26 1688773428 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
27 1688766260 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
28 989895081 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
29 989805564 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
30 974840291 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
31 978921270 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
32 976947862 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
33 985327364 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
34 984574069 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
35 984581897 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
36 979374840 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
37 984278682 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
38 979310974 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
39 982441264 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
40 982571170 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
41 979429335 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
42 975204320 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
43 975371055 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
44 979463212 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
45 982484408 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
46 974677402 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
47 972568531 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
48 1688362188 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
49 987259149 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
50 1688417511 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
51 1688429720 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
52 1688432974 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
53 974734060 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
54 1688460292 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
55 987331903 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
56 972590493 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
57 972631290 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
58 987398213 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
59 987405972 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
60 987386429 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
61 987417047 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
62 978955105 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
63 976445340 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
64 1684070340 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
65 1684087382 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
66 976405164 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước

Mọi thông tin vui lòng liên hệ với số Hotline 096 775 3686 để được tư vấn miễn phí nhanh chóng nhất. Lựa chọn nhiều số đẹp

STT SỐ ISDN LOẠI SỐ MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG GIÁ BÁN
1 982911771 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
2 982494554 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
3 975361551 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
4 972558844 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
5 976520330 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
6 983191661 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
7 967753686 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
8 964601771 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
9 967851551 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
10 967995522 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
11 968333891 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
12 968442200 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
13 969756464 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 10800000 đầu 10 số 699.000
14 978110055 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
15 973562112 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
16 964057337 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
17 971792010 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
18 983428123 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
19 961875445 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
20 984991441 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
21 985270880 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
22 975596446 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000

Thủ tục đăng ký mua sim viettel

+ Cá nhân: Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước

+ Doanh nghiệp: Bản sao GPKD + dấu mộc, chữ ký người đại diện

Giao sim viettel trên toàn quốc. Chỉ cần gọi điện đặt số và nhận sim tại nơi nhanh chóng.

Sim viettel gọi miễn phí cho doanh nghiệp


Sim viettel gọi miễn phí cho doanh nghiệp

Mua sim viettel 10 số giá rẻ gọi miễn phí dành cho doanh nghiệp cực kỳ hấp dẫn với bảng số 1000 số đẹp thoải mái lựa chọn. Gọi tẹt ga với các gói cước miễn phí của Vietteltelecom và dùng 3g data không giới hạn ngay bây giờ nào.

Cập nhật list sim số đẹp …

Đọc tiếp »