YOU ARE HERE :   Internet ADSL

internet viettel tháng 11/2013


internet viettel tháng 11/2013

Viettel.info.vn xin cung cấp tới quý khách hàng sử dụng dịch vụ internet của viettel về chương trình khuyến mãi lắp đặt khi sử dụng dịch vụ . Chương trình khuyến mãi áp dụng đối với Hà Nội và Hồ Chí Minh tháng 11/2013 như sau : Đọc tiếp »

internet viettel tháng 11/2013


internet viettel tháng 11/2013

Viettel.info.vn xin cung cấp tới quý khách hàng sử dụng dịch vụ internet của viettel về chương trình khuyến mãi lắp đặt khi sử dụng dịch vụ . Chương trình khuyến mãi áp dụng đối với Hà Nội và Hồ Chí Minh tháng 11/2013 như sau :
 …

Đọc tiếp »