YOU ARE HERE :   Internet ADSL

Khuyến mãi lắp mạng viettel quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tại nhà


Khuyến mãi lắp mạng viettel quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tại nhà

Khuyen mai lap mang viettelI. Khuyến mãi lắp mạng viettel tại các quận trong Tp. HCM tại nhà

II. Thủ tục lắp đặt:

Quý khách chuẩn bị khoản phí dịch vụ

+ Cá nhân: Cần chứng minh thư phô tô thành phố cấp

+ Doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh + mã số thuế

Khuyến mãi lắp mạng viettel quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tại nhà


Khuyến mãi lắp mạng viettel quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tại nhà

I. Khuyến mãi lắp mạng viettel tại các quận trong Tp. HCM tại nhà

II. Thủ …

Đọc tiếp »