YOU ARE HERE :   Internet ADSL Thời gian lắp đặt

Thời gian lắp đặt


Thời gian lắp đặt

Thời gian lắp đặt:

–         Khảo sát cáp của khách hàng trong 2 tiếng

–         Ký hợp đồng trong vòng 2 tiếng kể từ khi khảo sát thành công

–         Thi công trong vòng 24 – 48  tiếng kể từ khi ký hợp đồng

–         Đặc biệt khách hàng đăng ký cùng một lúc 3 line sẽ được ưu tiên lắp đặt trong vòng 24 tiếng

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0972 168 968

Thời gian lắp đặt


Thời gian lắp đặt

Thời gian lắp đặt:

–         Khảo sát cáp của khách hàng trong 2 tiếng

–         Ký hợp đồng trong vòng 2 tiếng kể từ khi khảo sát thành công

–         Thi công trong vòng 24 – 48  tiếng kể từ khi ký hợp đồng

–         Đặc biệt …

Đọc tiếp »