YOU ARE HERE :   Điện thoại cố định

Bảng số Homephone Viettel cập nhật mới tháng 11/2018


Bảng số Homephone Viettel cập nhật mới tháng 11/2018

Viettel.info.vn cung cấp số cố định không dây Homephone Viettel trả trước, Số Đẹp, giá rẻ.

Hỗ trợ giao sim toàn Hà Nội miễn phí.

Sim Homephone Viettel đẹp giá chỉ từ 390.000 đồng/số.

Liên hệ 024 3999 6369 – 0989 095 693

homephone viettel

Danh sách sim homephone trả trước số đẹp. ( Cước gọi nội hạt 200 đ/phút. Gọi di động và liên tỉnh : 1.000 đ/phút.)

Đầu số cố định Hà Nội chuyển từ 04 sang 024 từ tháng 8/2017

Để hỗ trợ tìm kiếm nhanh hơn, Quý khách có thể sử dụng phím Ctrl + F

TT Số Homephone trả trước  Giá Yêu Thương
1 2466872368                     590,000
2 2466519086                     390,000
3 2463290386                     390,000
4 2463281386                     590,000
5 2466869086                     390,000
6 2463280386                     390,000
7 2463258086                     390,000
8 2462920386                     390,000
9 2462938086                     390,000
10 2466526986                     390,000
11 2462920986                     390,000
12 2462922086                     390,000
13 2463285068                     390,000
14 2463293268                     490,000
15 2463280268                     390,000
16 2466865068                     390,000
17 2462931068                     390,000
18 2462938068                     390,000
19 2466509268                     490,000
20 2463293638                     390,000
21 2463298683                     590,000
22 2466523899                     490,000
23 2466705899                     390,000
24 2466701899                     390,000
25 2462972899                     390,000
26 2466735899                     390,000
27 2466723899                     390,000
28 2466820899                     390,000
29 2466831899                     390,000
30 2462602899                     390,000
31 2463260588                     390,000
32 2463276988                     390,000
33 2462951088                     390,000
34 2463283088                     390,000
35 2466863088                     390,000
36 2466871588                     390,000
37 2462961088                     390,000
38 2463271288                     390,000
39 2462951288                     390,000
40 2463280388                     390,000
41 2462915088                     390,000
42 2462935088                     390,000
43 2466523588                     390,000
44 2466526988                     390,000
45 2466527288                     390,000
46 2463276388                     390,000
47 2466706988                     390,000
48 2466559189                     390,000
49 2466615189                     390,000
50 2466619389                     390,000
51 2463263689                     490,000
52 2463299589                     390,000
53 2463298589                     390,000
54 2463282189                     390,000
55 2463291589                     390,000
56 2466861289                     390,000
57 2463283589                     390,000
58 2462955689                     390,000
59 2463281389                     489,000
60 2463259189                     390,000
61 2462921389                     489,000
62 2463258389                     489,000
63 2466573638                     489,000
64 2462973638                     489,000
65 2462923486                     390,000
66 2466863486                     390,000
67 2463275586                     390,000
68 2463299768                     390,000
69 2463278568                     390,000
70 2466706768                     390,000
71 2466508189                     390,000
72 2466860189                     390,000
73 2466872289                     390,000
74 2466869089                     390,000
75 2466873989                     390,000
76 2462923089                     390,000
77 2466870288                     390,000
78 2466873588                     390,000
79 2466707588                     390,000
80 2463278168                     390,000
81 2466709268                     390,000

Liên hệ (024) 3999 6369 hoặc 0989 095 693 để được tư vấn và hỗ trợ giao sim tại nhà miễn phí.

Bảng số Homephone Viettel cập nhật mới tháng 11/2018


Bảng số Homephone Viettel cập nhật mới tháng 11/2018

Viettel.info.vn cung cấp số cố định không dây Homephone Viettel trả trước, Số Đẹp, giá rẻ.

Hỗ trợ giao sim toàn Hà Nội miễn phí.

Sim Homephone Viettel đẹp giá chỉ từ 390.000 đồng/số.

Liên hệ 024 3999 6369 – 0989 095 693

Danh sách sim homephone trả trước số đẹp. …

Đọc tiếp »