YOU ARE HERE :   Điện thoại cố định Dịch vụ gia tăng

Lắp đặt điện thoại cố định viettel


Lắp đặt điện thoại cố định viettel

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến mãi lắp đặt điện thoại cố định viettel

I/ LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH PSTN

–      Phí lắp đặt : 150.000 VNĐ

–      Tặng 1 mày điện thoại bàn

–      Miễn phí 150 phút/tháng gọi di động nội mạng đầu tiên.

–      Phí thuê bao hàng tháng : 62.000đ

II/ LẮP ĐIỆN THOẠI TRÊN ĐƯỜNG INTERNET

–    Miễn phí lắp đặt

–    Trang bị điện thoại bàn

Lắp đặt điện thoại cố định viettel


Lắp đặt điện thoại cố định viettel

 

 

 

 

 

 

 
Khuyến mãi lắp đặt điện thoại cố định viettel
I/ LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH PSTN

–      Phí lắp đặt : 150.000 VNĐ

–      Tặng 1 mày điện thoại bàn

–      Miễn phí 150 phút/tháng gọi di động nội mạng đầu …

Đọc tiếp »