YOU ARE HERE :   Điện thoại cố định Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu Điện thoại cố định Viettel – PSTN


Giới thiệu Điện thoại cố định Viettel – PSTN

PSTN – Public Switched Telephone Network

>>> Chọn số đẹp điện thoại cố định viettel đầu 046

PSTN là mạng chuyển mạch điện thoại công cộng hay nói cách khác là mạng kết nối tất cả các hệ thống tổng đài chuyển mạch-mạch.Để hiểu rõ hơn hãy xem xét mạng PSTN với mạng internet về khía cạnh chuyển thoại trên đó. Chuyển mạch mạch muốn thực hiện cuộc gọi giữa hai thuê bao thì hệ thống phải giành riêng một kênh truyền 64kbps để chuyển tải tín hiệu thoại trên đó, Còn cuộc gọi điện thoại trên mạng internet thì tín hiệu thoại được đóng gói và chuyển đi trên cùng kênh truyền với nhiều dịch vụ khác. Vì lẽ đó chất lượng cuộc gọi trên mạng PSTN bao giờ cũng tốt hơn trên mạng internet nhưng đổi lại chi phí lại đắc hơn rất nhiều, đặc biệt là các cuộc gọi quốc tế, nên phải cần cân nhắc kỹ khi sử dụng.PSTN được phát triển trên chuẩn ITU(International Telecommunication Union) còn mạng internet được phát triển trên chuẩn IETF(Internet Engineering Task Force) cả hai mạng trên đều sử dụng địa chỉ để định tuyến cuộc gọi, PSTN sử dụng các con số điện thoại để chuyển mạch cuộc gọi giữa các tổng đài điện thoại trong khi đó trên mạng internet địa chỉ IP sẽ được sử dụng để định tuyến các gói thoại.

Điện thoại cố định Viettel

Mọi chi tiết xin liên hệ 0972 168 968 

Giới thiệu Điện thoại cố định Viettel – PSTN


Giới thiệu Điện thoại cố định Viettel – PSTN

PSTN – Public Switched Telephone Network
>>> Chọn số đẹp điện thoại cố định viettel đầu 046
PSTN là mạng chuyển mạch điện thoại công cộng hay nói cách khác là mạng kết nối tất cả các hệ thống tổng đài chuyển mạch-mạch.Để hiểu rõ hơn hãy xem …

Đọc tiếp »