YOU ARE HERE :   Điện thoại cố định Khuyến mãi áp dụng

Điện thoại cố định Viettel – Khuyến Mãi Đăng ký Điện thoại cố định tháng 12


Điện thoại cố định Viettel – Khuyến Mãi Đăng ký Điện thoại cố định tháng 12

Khuyến mãi lắp Điện thoại cố định Viettel tháng 12 tại Hà Nội

Từ ngày 01/12/2012 – 31/12/2012, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng Lắp mới điện thoại cố định viettel trên phạm vi TP Hà Nội Đọc tiếp »

Điện thoại cố định Viettel – Khuyến Mãi Đăng ký Điện thoại cố định tháng 12


Điện thoại cố định Viettel – Khuyến Mãi Đăng ký Điện thoại cố định tháng 12

Khuyến mãi lắp Điện thoại cố định Viettel tháng 12 tại Hà Nội

Từ ngày 01/12/2012 – 31/12/2012, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng Lắp mới điện thoại cố định viettel trên …

Đọc tiếp »