YOU ARE HERE :   Giải đáp thắc mắc

Tính năng Tomata cho thuê bao Dcom 3g trả trước


Tính năng Tomata cho thuê bao Dcom 3g trả trước
Từ ngày 01/06/2011 Viettel triển khai tính năng Tomato cho thuê bao D-com 3G trả trước, theo đó, thuê bao trả trước khi kích hoạt lên sẽ có 60 ngày sử dụng tài khoản:
  • Trong vòng 2 tháng (60 ngày), thuê bao phải phát sinh ít nhất 1 trong các hành động: nạp thẻ, phát sinh lưu lượng, phát sinh tin nhắn tin có cước. Nếu trong vòng 60 ngày, thuê bao không phát sinh bất cứ 1 hành động nào trong các hành động trên thì thuê bao sẽ bị chặn 01 chiều. Để khôi phục lại, thuê bao phải nạp thêm tiền vào tài khoản;
  • Thời gian chờ nạp tiền: 10 ngày;
  • Sau thời hạn chờ nạp tiền, nếu thuê bao không nạp thẻ khôi phục lại hoạt động, Viettel sẽ thu hồi lại số.

Hệ thống sẽ tự động cộng thêm 60 ngày hoạt động kể từ thời điểm thuê bao thực hiện các hành động sau:

  • Nạp thẻ
  • Truy cập Internet
  • Nhắn tin (không tính các tin nhắn miễn phí).

Tính năng Tomata cho thuê bao Dcom 3g trả trước


Tính năng Tomata cho thuê bao Dcom 3g trả trước

Từ ngày 01/06/2011 Viettel triển khai tính năng Tomato cho thuê bao D-com 3G trả trước, theo đó, thuê bao trả trước khi kích hoạt lên sẽ có 60 ngày sử dụng tài khoản:

Trong vòng 2 tháng (60 ngày), thuê bao phải phát sinh ít nhất 1 trong các hành động: nạp thẻ, phát sinh …

Đọc tiếp »