YOU ARE HERE :   Liên hệ

Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Viettel


Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Viettel

1. Hà Nội:

Đ/c: 17 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Quản lý Khu Vực: 0972 168 968

Số điện thoại LH: 04 6027 9999  hoặc 0972 168 968

Email: usb3g.viettel@gmail.com

2. Hồ Chí Minh

Đ/c: 644 CMT8 Phường 11 Quận 3.

Quản lý Khu Vực: 01652 393 333

2.1.   Hỗ Trợ Đăng ký Các dịch vụ ADSL Viettel, cáp quang Viettel, Điện thoại cố Định Viettel, Viettel CA, NetTV

 Miss Cúc: 0973.111.110 –    Mr Dũng: 0963.193.000

2.2.  Hỗ Trợ Bản Lẻ Sản Phẩm Dcom 3g Viettel:

– Mr Hùng: 0989.095.693

2.3.   Hỗ Trợ Bản Buôn Sản Phẩm Dcom 3g Viettel:

Mr Tuấn: 01652 393 333

Email: usb3g.viettel@gmail.com

Sơ đồ đường đi:

Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Viettel


Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Viettel

1. Hà Nội:

Đ/c: 17 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Quản lý Khu Vực: 0972 168 968

Số điện thoại LH: 04 6027 9999  hoặc 0972 168 968

Email: usb3g.viettel@gmail.com

2. Hồ Chí Minh

Đ/c: 644 CMT8 Phường 11 Quận 3.

Quản lý Khu Vực: 01652 393 333

2.1.   Hỗ Trợ Đăng ký Các dịch

Đọc tiếp »