YOU ARE HERE :   Tin tức Tin khuyến mại

Khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang viettel HN tháng 06 năm 2013


Khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang viettel HN tháng 06 năm 2013

Chương trình khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang viettel tháng 06 năm 2013 tại Hà Nội. Liên hệ: 0972.168.968

KHUYẾN MẠI SỐC: MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT FTTH OFFICE từ ngày 12 đến ngày 17 năm 2013

( chỉ áp dụng tại Hà Nội ) Đọc tiếp »

Khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang viettel HN tháng 06 năm 2013


Khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang viettel HN tháng 06 năm 2013

Chương trình khuyến mãi lắp đặt mạng cáp quang viettel tháng 06 năm 2013 tại Hà Nội. Liên hệ: 0972.168.968
KHUYẾN MẠI SỐC: MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT FTTH OFFICE từ ngày 12 đến ngày 17 năm 2013

Đọc tiếp »