YOU ARE HERE :   Chữ ký số CA

Chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt tại Viettel.info.vn


Chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt tại Viettel.info.vn

Xin kính chào toàn thể quý khách hàng.

Lời đầu tiên, Viettel.info.vn xin cám ơn sự tin tưởng của quý khách hàng trong thời gian qua.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, viettel.info.vn tiến hành chương trình chăm sóc đặc biết tri ân khách hàng. Đọc tiếp »

Chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt tại Viettel.info.vn


Chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt tại Viettel.info.vn

Xin kính chào toàn thể quý khách hàng.

Lời đầu tiên, Viettel.info.vn xin cám ơn sự tin tưởng của quý khách hàng trong thời gian qua.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, viettel.info.vn tiến hành chương trình chăm sóc đặc …

Đọc tiếp »