YOU ARE HERE :   Chữ ký số CA Dành cho máy chủ

Chữ ký số dành cho máy chủ


Chữ ký số dành cho máy chủ

Chứng thư số cho máy chủ được sử dụng cho các website – có tác dụng như một giấy chứng nhận cho website.

Khách hàng viếng thăm website được đảm bảo nguồn gốc của website từ nhà cung cấp dịch vụ chứng thực Viettel-CA.

Thông tin trao đổi giữa website và khách hàng có thể được mã hóa, chống được sự can thiệp không mong muốn.

Chứng thư số cho máy chủ được sử dụng cho các website giao dịch trực tuyến, chống lại sự giả mạo website để lừa đảo.

Chữ ký số dành cho máy chủ


Chữ ký số dành cho máy chủ

Chứng thư số cho máy chủ được sử dụng cho các website – có tác dụng như một giấy chứng nhận cho website.

Khách hàng viếng thăm website được đảm bảo nguồn gốc của website từ nhà cung cấp dịch vụ chứng thực Viettel-CA.

Thông tin trao …

Đọc tiếp »