YOU ARE HERE :   Chữ ký số CA Thiết bị CA

Thiết bị CA


Thiết bị CA

Chứng thư số và cặp khóa được lưu trữ và bảo vệ trong thiết bị lưu trữ USB token.

Thiết bị CA

 USB token do Viettel-CA cung cấp có phần mềm quản lý với giao diện tiếng Việt.

Trong quá trình sử dụng USB token, quý khách lưu ý một số điển sau:

  • Tắt chế độ gõ tiếng Việt trước khi gõ mật khẩu (PIN) truy cập token – nếu gõ sai mật khẩu 3 lần, token sẽ bị khóa;
  • Không trao token và mật khẩu cho người khác;
  • Cất token ở nơi khô ráo vì token là một thiết bị điện tử.

Thiết bị CA


Thiết bị CA

Chứng thư số và cặp khóa được lưu trữ và bảo vệ trong thiết bị lưu trữ USB token.

Thiết bị CA
 USB token do Viettel-CA cung cấp có phần mềm quản lý với giao diện tiếng Việt.

Trong quá trình sử dụng USB token, quý …

Đọc tiếp »