Chữ ký số cho cá nhân, tổ chức


Giới thiệu dịch vụ

Chứng thư số cho Tổ chức, doanh nghiệp:

Loại chứng thư số

Tên gói

Chức năng

Thông số

Giá (VNĐ/ CTS/năm)

1 năm

2 năm

3 năm

 

 

Cơ bản

 

 

 

CA–2

·   Kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan điện tử·   Ký email, văn bản điện tử Độ dài khóa 1024 bit

900.000

1,530,000

2,160,000

 

 

 

 

Nâng cao

 

 

 

 

 

CA–3

· Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử·   Ký email, văn bản điện tử

·   Giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử…

Độ dài khóa 1024 bit

4.000.000

6,800,000

9,600,000

Ghi chú:Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

 

Chứng thư số cho cá nhân:

Loại chứng thư số

Tên gói

Chức năng

Thông số

Giá (VNĐ/ CTS/năm)

1 năm

2 năm

3 năm

Cá nhân

CA–1

·   Ký email, văn bản, tài liệu·   Giao dịch điện tử về ngân hàng, chứng khoán Độ dài khóa 1024 bit

450,000

765,000

1,080,000

Ghi chú:Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Giá thiết bị:

USB Token: 490.000 VNĐ/chiếc (chưa bao gồm thuế VAT).