Khuyến mãi đăng ký internet viettel tại Hà Nội tháng 9/2012


Đăng ký internet viettel tại Hà Nội áp dụng từ 01/9 – 27/9/2012

A. Khách hàng lắp đặt mới adsl viettel

Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn: (1) Đóng cước hàng tháng; (2) Đóng cước trước 6 tháng hoặc 12 tháng
I. TRƯỜNG HỢP 1: KHÁCH HÀNG CHỌN ĐÓNG CƯỚC HÀNG THÁNG

1.   PHÍ LẮP ĐẶT BAN ĐẦU (áp dụng cho trường hợp khách hàng sử dụng theo hình thức LƯU LƯỢNG VÀ TRỌN GÓI)

(CHÚ Ý: Tất cả các gói cước đã bao gồm VAT)

ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI TỪ 01/09/2012 ĐẾN 30/09/2012
Nội dung Home N+ Home E+ Office C Net C
Trả sau từng tháng Tốc độ 3Mb 4Mb 4,6Mb 5Mb
Phí lắp đặt -Khách hàng không nhận modem: 300.000đ-Khách hàng nhận modem 2 cổng: 500.000đ– Lấy modem wifi 4 cổng thêm : 400.000đ
Cước KM 190.000đ/tháng 230.000đ/tháng 355.000đ/tháng 520.000đ/tháng
Thời gian KM 12 thángMiễn phí 1 tháng cước sử dụng
Đóng trước 6 tháng Nội dung Home N+ Home E+ Office C Net C
Tổng tiền đóng 1.083.00đ 1.311.00đ 2.023.500 2.964.000đ
Phí lắp đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cước KM 180.000đ/tháng 220.000đ/tháng 335.000đ/tháng 500.000đ/tháng
Khuyến mại Tặng Modem 4 cổng thườngTiền cước đóng trước trừ từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 6Miễn phí cước tháng thứ 7Lấy modem wifi 4 cổng thêm : 400.000đ
Đóng trước 12 tháng Nội dung Home N+ Home E+ Office C Net C
Tổng tiền đóng 2.120.400đ 2.566.800đ 3.961.80đ 5.803.20đ
Phí lắp đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Cước KM 180.000đ/tháng 220.000đ/tháng 335.000đ/tháng 500.000đ/tháng
Khuyến mại Tặng Modem 4 cổng thườngTiền cước đóng trước trừ từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 14Tặng thêm 2 tháng cước sử dụng thứ 15, 16Lấy modem wifi 4 cổng thêm : 400.000đ

(CHÚ Ý: Gía cước đã bao gồm VAT)

III. Chú ý:

+ Giá cước trên đã bao gồm thuế VAT

+ Cam kết sử dụng trong 12 tháng

IV. Thủ tục đăng ký

1. Đối với cá nhân: Bản phô tô CMTND thành phố cấp

2. Đối với doanh nghiệp: Phô tô giấy phép kinh doanh + mã số thuế

Khuyến mãi mới Internet ADSL VIETTEL tháng 9 tại Tp. Hà Nội