Đăng ký lắp đặt mới adsl viettel quận 3, tp Hồ Chí Minh


Chương trình đăng ký lắp đặt mới ADSL Viettel trên địa bàn quận 3 HCM, Miễn phí lắp đặt, tặng modem miễn phí Liên hệ: 0973.111.110 (chị cúc)

I. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI TẠI QUẬN 3

1. Dịch vụ ADSL Hồ Chí Minh quận 3

TT

Lựa chọn

Khách hàng đóng cước hàng tháng

Khách hàng đóng cước 6  tháng

(giảm 50% so với phương án đóng hàng tháng)

Khách hàng đóng cước 12 tháng

(đơn vị: đồng)

1

Khách hàng lắp ADSL mới

Miễn phí

Nhận Modem 2 cổng

300,000

150,000

Không nhận Modem 2 cổng

100,000

50,000

2

Khách hàng lắp ADSL/ PSTN cũ

Nhận Modem 2 cổng

200000

100,000

Không nhận Modem 2 cổng

Miễn phí

Miễn phí

3

Khách hàng lắp ADSL+PSTN

Nhận Modem 2 cổng

250,000

125,000

Không nhận Modem 2 cổng

50,000

25,000

2. Dịch vụ Điện thoại cố định (PSTN)

STT

Lựa chọn

Phí lắp đặt và thiết bị

(đơn vị: đồng)

1

Lắp PSTN mới đơn lẽ

Nhận điện thoại

300,000

Không nhận điện thoại

 100,000

1

Lắp PSTN/ADSL cũ

Nhận điện thoại

200,000

Không nhận điện thoại

Miễn phí

2

Khách hàng lắp PSTN+ADSL cũ

Nhận điện thoại

250,000

Không nhận điện thoại

50,000

3

Chú ý đấu nối

Khách hàng nhận thiết bị: Chọn KM P60 –  mã P344

Chú ý:

ü  Nếu khách hàng lấy Modem 2 cổng có nhu cầu chuyển lên Modem cao cấp hơn thì phải đóng thêm phí chuyển đổi theo quy định hiện hành:

  • Modem 4 cổng: Khách hàng đóng 100.000 đồng;
  • Modem 2 cổng có wifi: Khách hàng đóng 200.000 đồng;
  • Modem 4 cổng có wifi: Khách hàng đóng 400.000 đồng.

ü  Khách hàng không nhận Modem 2 cổng muốn dùng Modem cao hơn phải mua theo giá bán niêm yết hiện hành.

ü  Không áp dụng chính sách miễn phí lắp đặt và tặng thiết bị cho khách hàng lắp đặt nhiều line PSTN.

ü  Không áp dụng chính sách miễn phí lắp đặt và tặng thiết bị cho khách hàng dùng số đẹp cam kết và khách hàng mua số đẹp TLV.

ü  Chính sách phí lắp đặt trên áp dụng chung cho tất cả các gói cước ADSL và các chương trình khuyến mại PSTN.

Hotline: 0973.111.110 (chị cúc) để được tư vấn lắp đặt nhanh nhất