Chương trình khuyến mại ADSL VIETTEl mới tại Tp. HCM tháng 9/2012


Chương trình khuyến mại adsl viettel tại Tp. HCM tháng 9/2012

A. Khách hàng lắp đặt mới adsl viettel

Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn: (1) Đóng cước hàng tháng; (2) Đóng cước trước 6 tháng hoặc 12 tháng
I. TRƯỜNG HỢP 1: KHÁCH HÀNG CHỌN ĐÓNG CƯỚC HÀNG THÁNG

1.   PHÍ LẮP ĐẶT BAN ĐẦU (áp dụng cho trường hợp khách hàng sử dụng theo hình thức LƯU LƯỢNG VÀ TRỌN GÓI)

Lưu ý: Modem 2 cổng sẽ tùy vào tình hình hàng hóa tại Cửa hàng, nếu trường hợp Cửa hàng không còn modem 2 cổng thì sẽ có nhân viên tư vấn lại cho khách hàng chọn các Modem khác và đóng phí mượn theo quy định.

2.   CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ CƯỚC (chỉ áp dụng cho trường hợp khách hàng sử dụng theo hình thức TRỌN GÓI. Khách hàng đăng ký hình thức lưu lượng sẽ không được ưu đãi về cước theo chương trình này)

 

II.      TRƯỜNG HỢP 2: KHÁCH HÀNG CHỌN ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 6 THÁNG/ 12 THÁNG

1.  PHÍ LẮP ĐẶT BAN ĐẦU: (áp dụng cho trường hợp khách hàng sử dụng theo hình thức  TRỌN GÓI)

–        Miễn phí lắp đặt ban đầu

–        Được mượn modem 4 cổng (không có Wifi)

Lưu ý: Modem 4 cổng sẽ tùy vào tình hình hàng hóa tại Cửa hàng, nếu trường hợp Cửa hàng không còn modem 4 cổng thì sẽ có nhân viên tư vấn lại cho khách hàng chọn các Modem khác và đóng phí mượn theo quy định sau:

+ Nếu mượn modem 2 cổng (có Wifi) => đóng thêm 200.000đ

+ Nếu mượn modem 4 cổng (có Wifi) => đóng thêm 400.000đ

2.  CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ CƯỚC (chỉ áp dụng cho trường hợp khách hàng sử dụng theo hình thức TRỌN GÓI.

a.      KHÁCH HÀNG CHỌN ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC 6 THÁNG

Tên gói cước

Phạm vi áp dụng

Cước trọn gói niêm yết

Tiền đóng trước 6 tháng

Khuyến mại

HomeN+

Quận nội thành (HCM&HNI1)

253,000đ

1,083,000đ

Tháng 1: giảm 72.500đ
Tháng 2  đến Tháng 7: Miễn phí
Tháng 8 đến Tháng 18: giảm 72.500đ
Tháng 19: trả theo giá niêm yết

Các Huyện ngoại thành (HCM&HNI1) + Nhóm 18 Tỉnh

912,000đ

Tháng 1: giảm 101.000đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 101.000đ
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

Nhóm 44 Tỉnh

855,000đ

Tháng 1: giảm 110.500đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 110.500đ.
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

HomeE+

Quận nội thành (HCM&HNI1)

330,000đ

1,311,000đ

Tháng 1: giảm 111.500đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Từ tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 111.500đ.
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

Các Huyện ngoại thành (HCM&HNI1) + Nhóm 18 Tỉnh

1,083,000đ

Tháng 1: giảm 149.500đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 149.500đ.
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

Nhóm 44 Tỉnh

1,026,000đ

Tháng 1: giảm 159.000đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 159.000đ.
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

OfficeC

Toàn quốc

605,000đ

2,023,500đ

Tháng 1: giảm 267.750đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 267.750đ.
 Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

NetC

770,000đ

2,964,000đ

Tháng 1: giảm 276.000đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí.
Tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 276.000đ.
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

Net +

770,000đ

2,964,000đ

Tháng 1: giảm 276.000đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 7: miễn phí
Tháng thứ 8 đến tháng thứ 18: giảm 276.000đ.
Từ tháng thứ 19: trả theo giá niêm yết

 

b.      KHÁCH HÀNG CHỌN ĐÓNG TRƯỚC 12 THÁNG

Tên gói cước

Phạm vi áp dụng

Cước trọn gói niêm yết

Tiền đóng trước 12 tháng

Khuyến mại

Home N+

Quận nội thành (HCM&HNI1)

253,000đ

2,120,400đ

Tháng 1: giảm 72.500đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 đến tháng thứ 25: giảm 72.500đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

Các Huyện ngoại thành (HCM&HNI1) + Nhóm 18 Tỉnh

1,785,600đ

Tháng 1: giảm 101.000đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 101.000đ
 Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

Nhóm 44 Tỉnh

1,674,000đ

Tháng 1: giảm 110.500đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 110.500đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

Home E+

Quận nội thành (HCM&HNI1)

330,000đ

2,566,800đ

Tháng 1: giảm 111.500đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 111.500đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

Các Huyện ngoại thành (HCM&HNI1) + Nhóm 18 Tỉnh

2,120,400đ

Tháng 1: giảm 149.500đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 149.500đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

Nhóm 44 Tỉnh

2,008,800đ

Tháng 1: giảm 159.000đ.
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 159.000đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

Office C

Toàn quốc

605,000đ

3,961,800đ

Tháng 1: giảm 267.750đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 267.750đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

770,000đ

5,803,200đ

Tháng 1: giảm 276.000đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 276.000đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

770,000đ

5,803,200đ

Tháng 1: giảm 276.000đ
Tháng thứ 2 đến tháng thứ 14: miễn phí
Tháng thứ 15 -> tháng thứ 25: giảm 276.000đ
Từ tháng thứ 26: trả theo giá niêm yết

 

III. Chú ý:

+ Giá cước trên đã bao gồm thuế VAT

+ Cam kết sử dụng trong 12 tháng

IV. Thủ tục đăng ký

1. Đối với cá nhân: Bản phô tô CMTND thành phố cấp

2. Đối với doanh nghiệp: Phô tô giấy phép kinh doanh + mã số thuế

Khuyến mãi mới Internet ADSL VIETTEL tháng 9 tại Tp. HCM

Từ khóa:   ·