Miễn phí lắp đặt và được mượn thiết bị suốt thời gian sử dụng, cùng nhiều gói cước hấp dẫn


Từ ngày 01/11 đến 30/11, Viettel triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ FTTH với nhiều ưu đãi. Theo đó, khách hàng không chỉ được Miễn phí lắp đặt mà còn đượcMượn thiết bị suốt thời gian sử dụng.

 

 Nội dung khuyến mại cụ thể cho từng gói cước như sau

 

 

Gói FTTH Office (32Mbps/640Kbps):

Phí
lắp đặt

Đóng trước 01 tháng

Phạm vi
áp dụng

Phí hàng tháng (VNĐ)

Ghi chú

Giá niêm yết

Khuyến mại

(12 tháng)

0

01 tháng cước

Nhóm 1

1.400.000

700.000

Tiền đóng trước được trừ vào tháng thứ 13.

Nhóm 2

900.000

603.000

Nhóm 3

900.000

504.000

 

 

 

 

 Gói giá FTTH Pro (50Mbps/1.5Mbps):

Phí
lắp đặt

Đóng trước

Phạm vi
áp dụng

Phí hàng tháng (VNĐ)

Ghi chú

Giá niêm yết

Khuyến mại

0

2.000.000

Nhóm 1

4.000.000

không KM

Tiền đóng trước được trừ vào tháng thứ 13

Nhóm 2

4.000.000

3.600.000

Nhóm 3

4.000.000

3.000.000

 

 

 

 Gói giá FTTH Pub (34Mbps/640Kbps)

Phí
lắp đặt

Đóng trước

Phạm vi
áp dụng

Phí hàng tháng (VNĐ)

Ghi chú

Giá niêm yết

Khuyến mại

(12 tháng)

0

06 tháng cước

Nhóm 1

1.400.000

700.000

Tiền đóng trước được trừ từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 18

Nhóm 2

900.000

603.000

Nhóm 3

900.000

504.000

 

 

 

 

 Gói giá FTTH Eco (12Mbps):

Phí lắp đặt (VND)

Đóng trước

Phí hàng tháng (VND)

Ghi chú

Phương án 1

0

1.050.000đ

350.000

Tiền đóng trước được trừ từ tháng 19.

Phương án 2

0

700.000đ

18 tháng đầu: 400.000đ

Từ tháng thứ 19: 350.000đ

Lưu ý:

  • Các giá trên chưa bao gồm VAT;