Lắp đặt điện thoại cố định viettel


 

 

 

 

 

 

 

Khuyến mãi lắp đặt điện thoại cố định viettel

I/ LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH PSTN

–      Phí lắp đặt : 150.000 VNĐ

–      Tặng 1 mày điện thoại bàn

–      Miễn phí 150 phút/tháng gọi di động nội mạng đầu tiên.

–      Phí thuê bao hàng tháng : 62.000đ

II/ LẮP ĐIỆN THOẠI TRÊN ĐƯỜNG INTERNET

–    Miễn phí lắp đặt

–    Trang bị điện thoại bàn