Sim di động Viettel trả sau số đẹp,giá rẻ dành cho doanh nghiệp


Viettel.info.vn  cung cấp sim di động Viettel số đẹp trả sau cho doanh nghiệp với nhiều số 68, 86, lặp kép,… Đặc biệt, giảm giá 10% từ ngày 10/01/2016 tới hết 31/12/2016 cho khách hàng đăng ký từ 02 số trở lên.

Viettel.info.vn hỗ trợ làm hợp đồng, giao sim số và sang tên chính chủ ngay tại văn phòng, cơ quan của Quý khách hàng.

Còn rất nhiều số đẹp để quý khách lựa chọn. XEM BẢNG MỚI: TẠI ĐÂY

Thanh lý kho 1000 sim viettel trả trước 10, 11 số đẹp giá chỉ 70.000đ/tháng. Sang tên chính chủ. Giao sim viettel tại nơi.

Kiểm tra số đã bán hay chưa: Gọi điện trực tiếp vào số không đúng là còn.   Người tạo: Nguyễn Tràng Hinh
          HOTLINE 096 775 3686 0944 26 8558
STT SỐ ISDN LOẠI SỐ MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG GIÁ TIỀN LUẬT SỐ ĐẸP
1 988045249 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
2 989249167 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
3 989186402 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
4 985443574 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
5 986103521 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
6 982952747 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
7 984866975 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
8 986497141 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
9 985595338 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
10 977481671 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
11 977867497 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
12 977627720 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
13 976720424 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
14 979863509 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
15 979025573 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
16 987679162 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
17 986029504 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
18 975889160 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
19 978519427 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
20 978753149 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
21 972916821 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
22 978687241 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
23 1688926198 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
24 978849095 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
25 978885031 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
26 1688773428 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
27 1688766260 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
28 989895081 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
29 989805564 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
30 974840291 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
31 978921270 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
32 976947862 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
33 985327364 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
34 984574069 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
35 984581897 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
36 979374840 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
37 984278682 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
38 979310974 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
39 982441264 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
40 982571170 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
41 979429335 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
42 975204320 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
43 975371055 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
44 979463212 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
45 982484408 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
46 974677402 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
47 972568531 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
48 1688362188 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
49 987259149 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
50 1688417511 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
51 1688429720 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
52 1688432974 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
53 974734060 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
54 1688460292 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
55 987331903 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
56 972590493 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
57 972631290 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
58 987398213 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
59 987405972 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
60 987386429 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
61 987417047 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
62 978955105 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
63 976445340 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
64 1684070340 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
65 1684087382 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
66 976405164 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước

 

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp 096 775 3686 để được tư vấn  và gửi email bảng số đầy đủ.

ảnh internet

Một vài dạng số di động Viettel cho doanh nghiệp số đẹp.

STT SỐ ISDN LOẠI SỐ MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG GIÁ BÁN
1 982911771 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
2 982494554 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
3 975361551 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
4 972558844 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
5 976520330 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
6 983191661 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
7 967753686 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
8 964601771 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
9 967851551 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
10 967995522 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
11 968333891 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
12 968442200 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
13 969756464 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 10800000 đầu 10 số 699.000
14 978110055 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
15 973562112 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
16 964057337 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
17 971792010 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
18 983428123 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
19 961875445 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
20 984991441 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
21 985270880 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
22 975596446 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000

Sim di động Viettel trả sau cho doanh nghiệp, sau 03 tháng, Quý khách có thể đổi sang trả trước hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng.

Sim đồng giá 699.000 đồng/số.

Thủ tục lắp đặt:

Đối với doanh nghiệp: Cần có đăng ký kinh doanh photo( không cần công chứng) + chữ ký đại diện doanh nghiệp + dấu doanh nghiệp.

Thời gian lắp đặt:

Trong vòng 24h sau khi hoàn tất thủ tục, giấy tờ. Giao sim viettel trong toàn quốc

Cảm ơn Quý khách đã luôn quan tâm và ủng hộ Viettel.info.vn

Tham gia các gói cước gọi miễn phí siêu hấp dẫn. Còn chờ gì nữa khi gọi điện miễn phí, dùng data 3g tẹt ga không giới hạn.