Sim viettel số đẹp giá rẻ ,sim năm sinh vào tên chính chủ


Sim viettel nghe gọi giá rẻ. Chỉ từ 200.000đ bạn có thể sở hữu ngay 1 sim số đẹp trả trước ưng ý .Vào tên chính chủ trong 10 phút.LH : 096 775 3686

Thanh lý kho 1000 sim viettel trả trước 10, 11 số đẹp giá chỉ 70.000đ/tháng. Sang tên chính chủ. Giao sim viettel tại nơi.

Kiểm tra số đã bán hay chưa: Gọi điện trực tiếp vào số không đúng là còn.   Người tạo: Nguyễn Tràng Hinh
          HOTLINE 096 775 3686 0944 26 8558
STT SỐ ISDN LOẠI SỐ MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG GIÁ TIỀN LUẬT SỐ ĐẸP
1 988045249 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
2 989249167 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
3 989186402 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
4 985443574 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
5 986103521 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
6 982952747 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
7 984866975 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
8 986497141 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
9 985595338 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
10 977481671 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
11 977867497 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
12 977627720 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
13 976720424 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
14 979863509 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
15 979025573 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
16 987679162 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
17 986029504 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
18 975889160 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
19 978519427 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
20 978753149 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
21 972916821 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
22 978687241 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
23 1688926198 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
24 978849095 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
25 978885031 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
26 1688773428 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
27 1688766260 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
28 989895081 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
29 989805564 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
30 974840291 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
31 978921270 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
32 976947862 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
33 985327364 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
34 984574069 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
35 984581897 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
36 979374840 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
37 984278682 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
38 979310974 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
39 982441264 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
40 982571170 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
41 979429335 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
42 975204320 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
43 975371055 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
44 979463212 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
45 982484408 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
46 974677402 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
47 972568531 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
48 1688362188 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
49 987259149 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
50 1688417511 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
51 1688429720 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
52 1688432974 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
53 974734060 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
54 1688460292 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
55 987331903 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
56 972590493 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
57 972631290 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
58 987398213 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
59 987405972 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
60 987386429 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
61 987417047 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
62 978955105 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
63 976445340 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
64 1684070340 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
65 1684087382 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước
66 976405164 PRE_PAID VTP_TT Số mới Số thường Mobile 70.000 Số trả trước

List sim gồm có sim dễ nhớ , sim năm sinh . Tùy theo sở thích mà bạn có thể lựa chọn loại sim phù hợp.
Khách hàng có thể tham khảo list số sau  tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p0iG4lwkvotrtSMzteDMey6yOhtVpgmKcnmOnJ7_EVA/edit#gid=725814317

STT SỐ ISDN LOẠI SỐ MÃ ĐƠN VỊ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG GIÁ BÁN
1 982911771 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
2 982494554 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
3 975361551 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
4 972558844 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
5 976520330 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
6 983191661 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
7 967753686 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
8 964601771 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
9 967851551 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
10 967995522 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
11 968333891 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
12 968442200 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
13 969756464 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 10800000 đầu 10 số 699.000
14 978110055 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số đẹp Mobile 21600000 đầu 10 số 699.000
15 973562112 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
16 964057337 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
17 971792010 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
18 983428123 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
19 961875445 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
20 984991441 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
21 985270880 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000
22 975596446 POST_PAID HNI1_TTTTI Số mới Số thường TS cam kết 699.000

Cách check sim xem còn hay đã mất : khách hàng có thể thực hiện thao tác đơn giản là alo trực tiếp số mình lựa chọn nếu ” thuê bao không đúng ” là khách hàng có thể đăng kí sử dụng.
Lưu ý tất cả các sim trên đều là sim trả trước , khách hàng mua sim liên hệ : 096 775 3686
KHÁCH HÀNG MUA LÀ VÀO TÊN CHÍNH CHỦ, HỢP ĐỒNG ĐẦY ĐỦ, KHÔNG SỢ BỊ LÀM PHIỀN
.

Từ khóa:   · · · ·