Thiết bị CA


Chứng thư số và cặp khóa được lưu trữ và bảo vệ trong thiết bị lưu trữ USB token.

Thiết bị CA

 USB token do Viettel-CA cung cấp có phần mềm quản lý với giao diện tiếng Việt.

Trong quá trình sử dụng USB token, quý khách lưu ý một số điển sau:

  • Tắt chế độ gõ tiếng Việt trước khi gõ mật khẩu (PIN) truy cập token – nếu gõ sai mật khẩu 3 lần, token sẽ bị khóa;
  • Không trao token và mật khẩu cho người khác;
  • Cất token ở nơi khô ráo vì token là một thiết bị điện tử.